Trwa nabór do konkursu w ramach szybkiej ścieżki Poddziałania 1.1.1 „”Badania

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”", PO IR w

2017 r.

Szczegóły dostępne na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112017/

Zachęcamy do zapoznania się z konkursem w kontekście możliwości rozwinięcia spółki spin-off,… Czytaj dalej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW informuje, iż w dn. 6 czerwca br. ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Audyt Technologiczny SGGW dla projektu Inkubator Innowacyjności +” (nr sprawy: SZP.260.26.2017.CIITT).

Jednocześnie oświadczamy, iż nie planujemy żadnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego… Czytaj dalej


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Inkubator Innowacyjności +”.

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w… Czytaj dalej

Rozwój działalności to szansa na sukces biznesowy, ale też ryzyko poniesienia porażki. Jak zminimalizować to ryzyko? Sięgając po wiedzę i doświadczenie ekspertów zewnętrznych. I w tym pomocne są fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Już od 31 marca… Czytaj dalej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuję iż Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając… Czytaj dalej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuję, że od 15 listopada br., wybitni uczeni z całego świata mogą aplikować o granty na prowadzenie innowacyjnych badań w konkursach TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej… Czytaj dalej

8 grudnia w Warszawie odbędzie się VI Konferencja Badawczej PARP pt. „Strategiczne projektowanie innowacji w biznesie”.

Konferencja jest dorocznym spotkaniem przedstawicieli nauki i biznesu, jednocześnie wyjątkową okazją do zapoznania się z aktualnymi trendami i praktykami w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności… Czytaj dalej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło  nowe programy PBSE oraz IUSER , które mają wzmocnić konkurencyjność sektora o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Instrumenty są komplementarne: pierwszy posłuży wytworzeniu nowych produktów, np. urządzeń do wytwarzania energii z perowskitów, drugi… Czytaj dalej

W dniach 16-17 listopada na Stadionie Legii Warszawa odbędzie się 7.Forum Rozwoju Mazowsza – inspirujące debaty, ciekawy dyskusje i praktyczne warsztaty.

Na uczestników wydarzenia czekają dwa dni pełne inspiracji i wymiany doświadczeń w trzech obszarach – Smart City, Smart Business… Czytaj dalej

Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie inforuje, iż Dyrektor NCBR ogłasza PIERWSZY KONKURS na PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG.
Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do… Czytaj dalej

Galeria

vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0139 12116561_10205336440478792_239918266_o 12116561_10205336440478792_239918266_o_0 12060071_10205336439558769_1088745603_o_0 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0031 vi_forum_rozwoju_mazowsza_20151007_0126 12162357_10205336438278737_140019966_o